Studiuj nauki o kulturze

Zostań studentem/studentką na
Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie:

Fascynuje cię różnorodność kultur, masz duszę badacza/badaczki, a może chcesz współtworzyć wydarzenia kulturalne? To może być pomysł na twoją ścieżkę zawodową.

W Instytucie Nauk o Kulturze w Cieszynie masz do wyboru:

 • studia stacjonarne I i II stopnia na kierunku etnologia i antropologia kulturowa,
 • studia stacjonarne I stopnia na animacji społeczno-kulturalnej z edukacją kulturalną,
 • studia stacjonarne II stopnia na kierunku: edukacja kulturalna.

Zdobędziesz nie tylko przydatne kwalifikacje, ale też poszerzysz wiedzę o świecie, ludziach i ich kulturach.

Etnologia i antropologia kulturowa przyczyniają się do zrozumienia takich kwestii, jak: nierówności społeczne, polityka tożsamości, ekologia. Dobrze pamiętać, że kultura buduje społeczności świadome swojej tożsamości i stymuluje rozwój gospodarczy. Zwiększa atrakcyjność regionu dla jego mieszkańców, inwestorów i turystów. To zadanie, do którego są potrzebni animatorzy i edukatorzy kulturalni.

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji →

Nasze studia dadzą ci kompetencje i narzędzia do:

 • pracy w sektorze kreatywnym, organizacjach pozarządowych (NGO), mediach, instytucjach kultury,
 • pracy jako: edukator/edukatorka, muzealnik/muzealniczka, podróżnik/podróżniczka, reportażysta/reportażystka,
 • zajmowania się działaniami służącymi inicjowaniu, organizowaniu, czy badaniu lokalnego życia społeczno-kulturalnego,
 • prowadzenia badań jakościowych niezbędnych w procesie projektowania produktów i usług (UX Research) oraz badania opinii publicznej i zachowań konsumenckich,
 • prowadzenia zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych związanych z kulturą,
 • organizowania czasu wolnego osobom w różnym wieku i z różnych środowisk,
 • pełnienia funkcji specjalisty/specjalistki ds. kontaktów i komunikacji w instytucjach życia kulturalnego,
 • pełnienia funkcji specjalisty/specjalistki ds. programów edukacyjnych, animacyjnych i mediacyjnych na szczeblu administracji samorządowej.

Masz pytania, skontaktuj się z nami:

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn