Studiuj kreatywnie

W zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości istotne jest rozumienie procesów zachodzących w kulturze, sztuce i życiu społecznym.

Kształcimy osoby potrafiące sprostać wyzwaniom współczesności w sposób niekonwencjonalny, elastyczny i pomysłowy z wykorzystaniem potencjału artystów, twórców kultury, edukatorów.

Do pracy w przemysłach kreatywnych, sektorze kultury oraz w edukacji potrzebne są wiedza, umiejętności miękkie i kompetencje społeczne.
 

Dlatego… studiuj w Cieszynie!

Masz pytania, skontaktuj się z nami:

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn