Studiuj sztuki plastyczne

Zostań studentem/studentką na
Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie:

Sztuka jest twoją pasją? Wykorzystaj to jako pomysł na swoją przyszłość. Studia artystyczne oferują różne możliwości zawodowe. Możesz specjalizować się np. w animacji, projektowaniu graficznym albo działać jako menadżer/menadżerka sztuki. Instytut Sztuk Plastycznych w Cieszynie to nie tylko studia plastyczne dla przyszłych twórców i twórczyń, czy edukatorów/edukatorek sztuki.

To możliwość zdobycia kwalifikacji do pracy w instytucjach kultury, organizacjach trzeciego sektora, branży reklamowej, przemyśle gier komputerowych, pracowniach projektowych i graficznych.

Masz do wyboru studia:

  • grafika (studia stacjonarne, jednolite magisterskie),
  • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (studia stacjonarne, pierwszego i drugiego stopnia),
  • projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej (studia stacjonarne, pierwszego i drugiego stopnia).

Instytut Sztuk Plastycznych  

Dzięki naszym studiom będziesz przygotowany/przygotowana do:

  • pracy jako edukator/edukatorka sztuki w szkołach, galeriach, muzeach, ale i do podjęcia samodzielnej działalności artystycznej,
  • działalności jako menadżer/menadżerka sztuki,
  • współpracy z agencjami reklamowymi, wydawnictwami, drukarniami, instytucjami kulturalnymi czy edukacyjnymi,
  • pracy jako grafik/graficzka, animator/animatorka, specjalista/specjalistka VR oraz AR w przemyśle gier komputerowych,

  • pracy w branży GameDev, firmach kreatywnych, studiach projektowych i graficznych, zajmujących się wizualnym projektowaniem gier, projektowaniem graficznym, grafiką 2D, 3D, animacją, produkcją i post-produkcją wideo.

Masz pytania, skontaktuj się z nami:

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn