Studiuj sztuki muzyczne

Zostań studentem/studentką na
Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie:

Muzyka jest dla ciebie ważną częścią życia? Uczyń z tej pasji pomysł na ścieżkę zawodową. Dołącz do grona studentów/studentek Instytutu Sztuk Muzycznych w Cieszynie. Studia muzyczne dają umiejętności do zajmowania się takim dziedzinami, jak: komponowanie, aranżacja czy produkcja muzyczna, edukacja lub wychowanie muzyczne, muzykoterapia, organizacja festiwali i innych wydarzeń muzycznych.

Studia I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej oferują specjalności: rytmika w edukacji dziecka, muzyka estradowa i zespoły kameralne. Studia II stopnia pozwalają poszerzać kwalifikacje na specjalnościach: edukacja i terapia muzyczna w pedagogice specjalnej, muzyka popularna – produkcja i wykonawstwo i zespołowa praktyka wykonawcza.

Zostając studentem/studentką kierunku: muzyka w multimediach  masz do wyboru (na studiach II stopnia) specjalności: dźwięk w grach lub kompozycja muzyczna w sztukach audiowizualnych.

Instytut Sztuk Muzycznych  

Dzięki naszym studiom będziesz przygotowany/przygotowana do:

Po ukończeniu kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej zdobędziesz wiedzę i kwalifikacje, by zajmować się:

  • edukacją muzyczną,

  • animacją muzyczną prowadzoną w różnego rodzaju placówkach oświatowych i kulturalnych,organizacją i obsługą festiwali i innych imprez muzycznych,

  • prowadzeniem różnego rodzaju zespołów muzycznych,

  • prowadzeniem własnej działalności artystycznej, w tym także rozrywkowej,

  • edukacją muzyczną w szkolnictwie specjalnym, ośrodkach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, placówkach wspomagających rozwój osób z niepełnosprawnościami i seniorów.

Dzięki naszym studiom na kierunku Muzyka w multimediach będziesz przygotowany/przygotowana do pracy:

  • jako autor/autorka ilustracji muzycznej dla potrzeb produkcji audiowizualnych oraz twórca/twórczyni warstwy dźwiękowej rzeczywistości wirtualnej,

  • w obszarze kompozycji i aranżacji, metod cyfrowej rejestracji dźwięku, przetwarzania cyfrowego, dźwięku przestrzennego, rejestracji i przetwarzania głosu, a także postprodukcji dźwięku w rzeczywistości wirtualnej, m.in. w grach oraz programach edukacyjnych;

  • w studiach nagrań, agencjach reklamowych, mediach, instytucjach kultury oraz firmach z branży gier i rozrywki interaktywnej.

Masz pytania, skontaktuj się z nami:

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn