Studiuj pedagogikę

Zostań studentem/studentką na
Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie:

Uczenie innych i towarzyszenie im w rozwoju to twój pomysł na przyszłość? Podpowiemy ci, jak wcielić go w życie. Zapraszamy do Instytutu Pedagogiki w Cieszynie na kierunek pedagogika studia I i II stopnia, stacjonarne lub niestacjonarne.

Dzięki nim możesz w przyszłości zostać pedgogiem/pedagożką, wychowawcą/wychowaczynią, coachem, szkoleniowcem. A może pedagogika specjalna – studia jednolite magisterskie, w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym? Zyskasz możliwość wsparcia w nauce i rozwoju osób z niepełnosprawnościami.

Chcesz uczyć najmłodszych i pomóc im poznawać świat? Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to kierunek dla ciebie. Możesz studiować stacjonarnie i niestacjonarnie na studiach jednolitych magisterskich

Instytut Pedagogiki  

Dzięki naszym studiom:

  • Po ukończeniu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej uzyskasz kwalifikacje zawodowe do pracy jako nauczyciel-wychowawca/nauczycielka-wychowawczyni w przedszkolu oraz w klasach I-III szkoły podstawowej;
  • Po ukończeniu pedagogiki specjalnej uzyskasz kwalifikacje zawodowe do pracy jako nauczyciel/nauczycielka w przedszkolach i szkołach specjalnych, oddziałach specjalnych w przedszkolach i szkołach podstawowych, w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych i instytucjach terapii i edukacji osób z niepełnosprawnością słuchu oraz z niepełnosprawnością intelektualną;
  • Po ukończeniu studiów określonej specjalności na kierunku pedagogika możesz uzyskać kwalifikacje do zawodu nauczyciela przedmiotu: wychowanie do życia w rodzinie lub nauczyciela -pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej lub terapii pedagogicznej.

Ponadto z nami zdobędziesz uprawnienia zawodowe do pracy:

  • jako pedagog szkolny/pedagożka szkolna,
  • jako wychowawca/wychowawczyni: w świetlicy szkolnej, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, domach dziecka i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
  • jako asystent rodziny/asystentka rodzinna, doradca zawodowy/doardczyni zawodowa,
  • w firmach szkoleniowych, coachingowych oraz specjalizujących się w opiece, wychowaniu i edukacji.

Masz pytania, skontaktuj się z nami: